EKONOMIA

PIELUSZKI WIELORAZOWE

BABYETTA

 są o połowę tańsze od 

 jednorazówek 

Oto szacunkowe koszty jednych i drugich >>>

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Aby się wypisać wpisz ponownie swój adres e-mail.

Newsletter wypisanie się

Jeżeli wypisałeś się z Newslettera Babyetta.pl i nadal otrzymujesz wiadomości oznacza to, że jesteś zarejestrowany na stronie www.babyetta.pl i dlatego nadal dostajesz powiadomienia. Jeżeli nie chcesz ich dostawać wyślij do nas e-mail na babyetta@gmail.com w treści wiadomości wpisując: "Rezygnuję z powiadomień e-mail na moim koncie na Babyetta.pl". 

Babyetta prowadzi Warsztaty
Pieluszkowe w Koali.

Zareklamuj się tutaj

RECENZJE EkoProduktów

Recenzujemy, opisujemy i promujemy produkty dla dzieci i rodziców. 

Zapraszamy >>>

- - - - - - - - - - - - - - -

Olej ze słodkich migdałów

Jest środkiem wyjątkowo delikatnym i doskonale nadaje się do pielęgnacji wrażliwej skóry noworodków. 

Przeczytaj recenzję>>>

- - - - - - - - - - - - - - -

Kolejnym produktem który będziemy testować jest KUBECZEK MENSTRUACYJNY.

Ladycup jest w trakcie testów.

A potem Mooncup.

Recenzje już niedługo.


Prognoza

Regulamin


1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Urszula Urbańska Babyetta z siedzibą w Krakowie przy ul. Duża Góra 23, 30-857 Kraków. Numer NIP: 679-222-67-56, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.babyetta.pl

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Babyetta.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej klientem) w sklepie internetowym www.babyetta.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

e) Poprzez dokonanie zakupów w sklepie internetowym klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie


2. Dane klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji. W interesie klienta leży przekazanie prawidłowych informacji umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru –Babyetta nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Babyetta zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli informacje podane przez klienta są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu mailowego).

3. Polityka ochrony prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

Firma Babyetta zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" . Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.babyetta.pl jest sprzedaż za pośrednictwem internetu.

b) Babyetta prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów. Fotografie są autorstwa Babyetta, mają wysoką jakość i w dokładny sposób odzwierciedlają rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a rzeczywistym wyglądem przedmiotu- może tak się stać ze względu na zróżnicowane ustawienia graficzne monitorów i Babyetta nie ponosi za to odpowiedzialności. Kolorystyka nap przedstawiona na zdjęciach jest poglądowa, sprzedawany produkt może się pod tym względem różnić od przedstawionego na zdjęciu ze względu na różne partie zatrzasków- docelowo dążymy do ujednolicenia systemów zapięć także pod względem kolorystycznym.

5. Zakupy

a) Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.babyetta.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia pracownik sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty i niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

d) Zapłatę za zamówienie należy uiścić:

- przelewem na wskazany w zamówieniu rachunek bankowy Babyetta

- Babyetta nie wysyła zamówień Pocztą Polską za pobraniem

e) Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać wyłącznie numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

f) Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku gdy po 6 dniach roboczych nie zostanie odnotowana wpłata na koncie, zamówienie uznaje się za anulowane.

g) Pracownik Babyetta informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez klienta adres e-mail.

h) Rachunek będzie wystawiany tylko na wyraźne życzenie kupującego, życzenie otrzymania Rachunku proszę zgłosić podczas składania zamówienia.

i) Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji 6 miesięcy.

j) Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez www.babyetta.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.


6. Ceny

a) Wszystkie ceny na stronach sklepu internetowego są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

c) Obowiązuje cena umieszczona przy towarze w chwili składania zamówienia.

7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest za pomocą Poczty Polskiej , jej koszt jest doliczany do wartości zamówienia zgodnie z podanym na stronie cennikiem.

b) Babyetta nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).

d) Na termin realizacji złożonych zamówień składa się czas do potwierdzenia zamówienia, oczekiwania na wpłatę przy przedpłacie, maksymalnie 5 dni roboczych przygotowania do wysyłki oraz czas dostawy.

e) Przy zamówieniach o wartości powyżej 300 zł koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej pokrywa firma Babyetta.

f) Babyetta nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zaginą z winy poczty polskiej. Na wyraźne życzenie kupującego istnieje możliwość nadania towaru przesyłką ubezpieczoną . W tym przypadku podczas zamawiania w sklepie internetowym www.babyetta.pl należy napisać w uwagach prośbę o ubezpieczenie paczki. Cena przesyłki wzrośnie o 1 zł za każde 50 zł zamówienia.

8. Wady, reklamacje, zwroty

a) Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki. Koszty zwrotu towaru (czyli koszt odesłania towaru do sprzedawcy) ponosi Kupujący. Towar zwracany nie może nosić żadnych oznak użytkowania go (ma mieć nieodczepione metki). Jeżeli to możliwe Kupujący proszony jest o dołączenie dowodu sprzedaży (paragonu). Zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem w ciągu 14 dni roboczych (liczonych od dnia otrzymania przesyłki od kupującego), Babyetta zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym Babyetta) na wskazane przez klienta konto bankowe. Zwrotu można dokonać na dwa sposoby:
- wypełnienie formularza zwrotu/odstąpienia od umowy znajdującego się tutaj: FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY i przesłania go wraz ze zwracanym towarem
- lub przesłania informacji o zwrocie drogą e-mail.
Następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty otrzymania przesyłki) należy wysłać do sklepu formularz wraz z towarem. Za datę zwrotu towaru przyjmujemy datę jego wysłania (a więc liczy się data stempla pocztowego).
Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem, ani za potwierdzeniem odbioru bez wcześniejszego telefonicznego lub e-mailowego ustalenia.

b) W chwili odbioru klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a rzeczywistym wyglądem przedmiotu, mogą wynikać z różnic w ustawieniach graficznych monitorów i nie są przedmiotem reklamacji
Do wad objętych gwarancją należą uszkodzone zatrzaski, wady fabryczne materiału oraz ewentualne błędy powstałe w procesie wytwórczym.

d) Reklamowany produkt należy przesłać na swój koszt do siedziby Babyetta- towar musi być suchy i czysty.

e) Babyetta ma prawo nie uznać reklamacji jeśli produkt był używany lub/i konserwowany niezgodnie z zaleceniami.

f) Sklep Internetowy www.babyetta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

g) Produkty Babyetta objęte są gwarancją pokrywającą wady materiałowe oraz wady produkcyjne ujawnione w okresie 6 miesięcy od daty zakupu (wyjątkowo okres gwarancyjny na napy wynosi 18 miesięcy). W przypadku uznania reklamacji Babyetta wymienia wadliwy towar na nowy. Nie istnieje możliwość zamiany na gotówkę. W przypadku reklamacji dotyczącej nap Babyetta wymienia wadliwe napy w towarze.

h) Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione bezpośrednio w sklepie internetowym Babyetta. Produkty zakupione z tzw. drugiej ręki nie są objęte gwarancją, możliwością zwrotu ani reklamacji.

i) Babyetta zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

j) W przypadku ewentualnych reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się poniżej i wraz z reklamowanym towarem wysłać go na adres siedziby Babyetta.
FORMULARZ REKLAMACYJNY:

9. Prawa autorskie

Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.babyetta.pl oraz prezentowane zdjęcia podlegają ustawie o ochronie praw autorskich dnia 4 lutego 1994r.


10. Zakończenie

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w momencie składania zamówienia. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.


W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail urszula.urbanska@babyetta.pl


Tłumacz

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Artykuły

ZOSTAŃ DAWCĄ

więcej »

Ulotka BABYETTA online

więcej »

Grudniowe promocje.

więcej »

Wysokie Obcasy Ekstra, czyli pieluszki Babyetty na Wyborczej

więcej »

Moje książki ... Babyetta Blog

więcej »

To łatwiejsze niż myślisz... PORADNIK

więcej »

Recenzje - Krem ochronny ALPHANOVA BEBE

więcej »

Święta


Urlop za nami, pozostały wspomnienia.

więcej »

Pomóż mi w walce z niepełnosprawnością

więcej »

Wspomnień czar

więcej »

VAT na pieluchy

więcej »

BABYETTA - najlepsze polskie pieluszki wielorazowe na światowym poziomie

Sklep internetowy Shoper.pl